KURUMSAL

ORTEK Kaliteli Termal Soğuk Depo Kapılarıyla ilgili olarak Orta Doğu ve Türki Cumhuriyeti piyasalarında büyük bir potansiyelin ve boşluğun olduğunun fark edilmesi sonucunda, Ortadoğu Türk Endüstriyel Enerji Kapı ve Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti unvanı ile 2009 yılı, Ağustos ayı sonunda kuruldu.

Şu anda özerkliğinden ve bağımsızlığından ödün vermek istemeyen küçük çaplı bir şirketiz. İşimizde odak noktamız müşterilerimizin ihtiyaçlarıdır. Bu da ürünlerimizin kalitesini ve yeniliğini sürekli olarak iyileştirmeyi, aynı zamanda müşterilerimizin beklentilerine cevap vermek ve hatta bu beklentilerin ötesinde hizmet sunmak için örgütlenme yapımızı en iyi duruma getirmeyi hedef aldığımız anlamına gelmektedir.

Rekabet gücümüzü artırmak ve mali durumumuzu güçlendirmek için sürekli olarak daha iyi ürünler sunmaya çalışmaktayız. Orta vadedeki hedefimiz Türkiye piyasasındaki konumumuzun güçlendirilmesidir. Uzun vadeli hedefimiz ise dünya çapında bilinen bir kalite sembolü olmak ve müşterilerine hızlı hizmet veren bir marka haline gelmektedir. Tedarikçilerimiz ve müŞterilerimizle birlikte, yapıcı ve adil bir atmosferde çalışıyoruz. Amacımız onlardan gereken tecrübeleri edinmek ve piyasanın en iyisi olmaktır. Sadece müşterilerimizin ve ortaklarımızın memnuniyeti uzun vadede piyasada istediğimiz baŞarılı konuma ulaşmamızı sağlayacaktır. Gelenekle yenilikçiliği bir araya getirmeye çalışıyor ve ekolojik bilinçle çağdaş ve fonksiyonel tasarımlar konusundaki trendleri belirleyen çözümler bulmayı deniyoruz. Ürünlerimizin yüksek performans özellikleri sunduğumuz hizmetlerin kalitesi ve hızında kendini göstermektedir. Çalışanlarımız açısından kişisel sorumluluğu vurgulamaktayız. Karşılıklı diyalog temelinde, sürekli olarak çalışanlarımız için performans değerlendirmeleri yapmaktayız. Kısa bir süre içinde yaratıcılığı destekleyen bir ortam yaratma amacındayız. Çalışanların sahip oldukları statü ve sorumluluk dereceleri müşteri memnuniyetine, katma değere ve Şirketin baŞarısına yaptıkları katkılara göre belirlenmektedir.

Geleceğe yönelik yenilikler ve sürekli sistem iyileŞtirmeleri Ortek’in kurumsal felsefesinin en önemli bölümünü oluŞturmaktadır. Yenilikçi çözümleri ve yaratıcı teknolojisi sayesinde, Ortek kapıların ve kapı sistemlerinin üretiminde devamlı yeni performans özellikleri belirlemektedir. Buna örnek olarak yangın güvenliği, dumandan korunma, ses izolasyonu, güvenlik ve ısı izolasyonu gibi alanlar gösterilebilir. Ortek’in özel kapıları ve kapı sistemleri en son teknoloji, tasarım ve kalite açısından en yüksek talepleri bile karŞılayan kullanım değeri sunmaktadır. En kaliteli malzemelerin kullanımı, doğru işçilik ve devamlı kalite kontrolleri ürünlerimizde birinci sınıf güvenliği, güvenilirliği ve istikrarlılığı garanti etmektedir. Her Ortek ürününü değerli bir yatırıma dönüŞtüren de işte bu unsurlardır.